Problems?

If these applets don't work, please use the new HTML5 version.

Póly světové sféry (pozice na obloze)

Otáčení Země kolem vlastní osy nevnímáme, zdá se nám, že je nehybná a že od východu k západu rotuje světová sféra se všemi nebezkými tělesy (cca za 23 h 56 min okolo světové osy). Zemská osa protíná povrch Země v severním zemském pólu. Světovou sféru protíná v severním světovém pólu a jižním světovém pólu. Oba světové póly jsou body na světové sféře. Proto spojnice těchto bodů s pozorovateli na různých místech na Zemi jsou rovnoběžné. Severní světový pól lze velice snadno nalézt - nalézá se v těsné blískosti hvězdy Polárka. Blízko jižního světového pólu bohužel žádné významné hvězdy nejsou. Tento Java aplet ukazuje závislost pozice světových pólů a Zenitu na pozorované obloze v závislosti na geografickém zeměpisné šířce pozorovatele (modře označeném úhlu).

Na levé ilustraci je znázorněna Země s rovníkem, severním pólem a osou rotace. Vodorovná rovina odděluje severní a jižní polokouli; červená šipka znázorňuje směr k severu (zelená k jihu). Pozici pozorovatele můžete měnit pomocí myši. Můžete pozorovat změnu vodorovného směru (vodorovné v místě pozorovatele), Zenitu (fialová šipka) a směru k světovému pólu (modrá šipka).

Vpravo je vyobrazena situace, jak se jeví z pohledu pozorovatele na povrchu Země: Obzor je znázorněn vodorovně a Zenit je přímo v nadhlavníku pozorovatele. Modrá šipka ukazuje směr k světovému pólu (výšku světového pólu nad obzorem).

Java runtime environment not installed or deactivated
Výsledek:
Výška světového pólu nad obzorem (měřeno ve stupních) je stejná jako geografická zeměpisná šířka daného místa pozorovatele.

Jestliže pozorujete oblohu na severní polokouli, severní světový (nebeský) pól je v severním směru a hvězdy se otáčejí kolem něj proti směru hodinových ručiček. Jestliže jste na jižní polokouli, můžete vidět jižní světový pól jižním směrem a hvězdy se otáčí okolo ve směru hodinových ručiček.
Pokud budete přímo na severním nebo jižního pólu, byl by světový pól přesně v nadhlavníku (v Zenitu). Pokud budete na rovníku, oba světové póly budou ležet na obzorníku.

 

 
Astronomy
Aplety z Astronomie

URL: http://www.walter-fendt.de/a14cz/celpoles_cz.htm
© Walter Fendt, July 12, 1998
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Poslední změna: 6. ledna 2006