Hvězdná obloha

Tento Java aplet znázorňuje hvězdné nebe se stálicemi od zdánlivého jasu 4,5. Nestálé hvězdy jsou popsány svou maximální hodnotou jasu. V apletu lze pozorovat zdánlivý pohyb hvězd po obloze způsobený rotací Země. Jedna minuta v simulaci odpovídá 12 hodinám reáného času.

V nabídce vravo nahoře můžete volit mezi dvěma základními systémy souřadnic - obzorníkový nebo rovníkový (2. druhu) systém:

Pokud chcete vidět, jak vypadá určitý úsek oblohy v daném místě, musíte zvolit obzorníkové souřadnice. V tomto případě zadejte azimut (hvězdný) a výšku hvězdy nad obzorem.

Při nastavení rovníkových souřadnic budou hvězdy popsány jako v astronomických tabulkách. Rektascenze a deklinace jsou parametry, které nejsou závislé na zemské rotaci ani na poloze pozorovatele.

Dva horní posuvníky slouží k volbě výseku nebe, třetí určuje míru přiblížení (zoom). V textových polích můžete zadat polohu pozorovatele, datum a čas. Zadávaný čas musí být středoevropský (letní není podporován). Tlačítkem "Pohyb/Pauza" může být animace zastavena nebo znovu spuštěna.

Umístíte-li kurzor na nějakou hvězdu, zobrazí se Vám její jméno a souřadnice (To však jen v případě, že je animace zastavena).

Java runtime environment not installed or deactivated!
 

 
Astronomie
Aplety z Astronomie

URL: www.walter-fendt.de/a14cz/fixedstars_cz.htm
Walter Fendt, 19. April 2001
Překlad do češtiny: Martin Fous, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Poslední změna: 24. Ledna 2006