Problems?

If these applets don't work, please use the new HTML5 version.

Zdánlivý pohyb hvězd

Když se podíváme do hvězdářských tabulek, zjistíme, že polohy hvězd jsou tam popsány pomocí dvou úhlů - tzv. rektascenzí a deklinací. Ale Země rotuje kolem své osy. To znamená, že pozice hledané hvězdy závisí nejen na poloze pozorovacího stanoviště (dáno geografickou délkou a šířka), ale i na okamžiku pozorování (datum a čas). S tímto Java apletem si může vyzkoušet, jako se poloha hvězdy bude měnit v závislosti na těchto parametrech (dbejte na to, že každé zadání do textového pole musí být potvrzeno klávesou "Enter"). Kliknutím myši na tlačítko "Reset" opětovně nastavíte původní hodnotu apletu. Tlačítkem "Pohyb / Pauza" můžeme tento zdánlivý pohyb hvězd simulovat. Kdo chce pozorovat světovou sféru z jiného směru, může použít dva posuvníku vpravo dole.

Další možnosti nabízejí další "výběrové" položky: K výběru jsou různé parametry sférické astronomie, které jsou na tomto odkazu vysvětleny. Toho, kdo se chce o těchto parametrech dozvědět více, odkazuji na stránky s podrobnějším vysvětlením autora Jürgena Giesena (psáno anglicky).

Java runtime environment not installed or deactivated
Poznámka:
Rektascenze i hvězdný čas jsou zde uváděny v úhlových stupních. V astronomii se pro oba tyto úhly obvykle používají časové jednotky (1 h odpovídá 15°).
 

 
Astronomie
Aplety z Astronomie

URL: www.walter-fendt.de/a14cz/starposition_cz.htm
© Walter Fendt, 11. Februar 1999
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Poslední změna: 12. února 2006

Srdečné díky panu Jürgenu Giesenovi za jeho zlepšovací návrhy!