Zdánlivý pohyb hvězd
Vysvětlení pojmů

Azimut
 
Úhel určující vzdálenost hvězdy od místního poledníku. Tento úhel se měří na obzorníku. Oproti azimutu geografickému se měří od jihu a kladný směr je ve směru: J Z S V.
 
Deklinace
 
Úhel vyjadřující výšku hvězdy nad/pod světovým rovníkem; kladná je na severní polokouli světové sféry, záporná pokud je na jižní polokouli světové sféry.
 
Deklinační kružnice
 
Totéž co hodinová kružnice
 
Jarní bod
 
Bod na světovém rovníku, ve kterém se nalézá Slunce na první jarní den (pro severní polokouli) - den 21. března.
 
Hlavní kružnice
 
Průniková křivka (kružnice) povrchu koule (zde světové sféry) s rovinou procházející středem koule.
 
Světová osa
 
Prodloužení zemské osy
 
Světový rovník
 
Průniková kružnice světové sféry a roviny zemského rovníku.
 
Světové póly
 
Průsečíky prodloužení zemská osy se světovou sférou (severní světový pól a jižní světový pól)
 
Výška hvězdy
 
Úhel hvězdy nad obzorníkem; kladná pro hvězdy nad horizontem, záporná pro hvězdy pod horizontem
 
Výšková kružnice
 
Hlavní kružnice na světové sféře procházející přes Zenit (nadhlavník) a Nadir (podnožník), na které se nalézá hvězda.
 
Nadir (podnožník)
 
Bod na světové sféře nalézající se kolmo pod pozorovacím stanovištěm.
 
Místní poledník
 
Hlavní kružnice, na které leží severní a jižní bod, stejně tak i Zenit a Nadir.
 
Rektascenze
 
Úhel mezi jarním bodem a průsečíkem hodinové kružnice dané hvězdy na světové sféře; měřený po světovém rovníku od jarního bodu v opačném směru k zdánlivému pohybu hvězd.
 
Hvězdný čas
 
Hodinový úhel jarního bodu.
 
Hodinová kružnice (též Deklinační kružnice)
 
Hlavní kružnice na světové sféře procházející hvězdou a oběma světovými póly.
 
Hodinový úhel
 
Úhel mezi místním poledníkem a hodinovou kružnicí dané hvězdy; měřený na světovém rovníku od místního poledníku ve směru zdánlivého pohybu hvězd (J Z S V).
 
Zenit (nadhlavník)
 
Bod na světové sféře ležící kolmo (přímo) nad pozorovacím stanovištěm.
 

URL: www.walter-fendt.de/a14cz/stpos1_cz.htm
© Walter Fendt, 12. Februar 1999
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Poslední změna: 30. ledna 2006

zurück Zpět na hlavní stránku