Apolloniova úloha, PPP-úloha

Jsou dány tři přímky p1, p2 a p3. Je třeba nalézt všechny kružnice, které se dotýkají zadané přímek.

Polohu zadaných přímek p1, p2 a p3 lze měnit kliknutím a tažením myší. Pomocí zaškrtávacích polí si lze vybrat řešení, které bude zobrazeno. U každého případu řešení je uveden počet možných řešení.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!
 

Zpět na přehled