Tečnový čtyřúhelník

Definice:
Čtyřúhelník, v němž lze setrojit kružnici vepsanou, se nazývá tečnovým.
Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!

Pomocí stisknutí tlačítka a pohybu myši lze posouvat jednotlivými vrcholy čtyřúhelníku!

Otázky

a) Jaké dosud známé typy čtyřúhelníků náleží mezi tečnové čtyřúhelníky?
b) Proč jsou stejnobarevné strany stejně dlouhé?
c) Jak to, že součet dvou protilehlých stran tečnového čtyřúhelníku je stejně velký jako součet zbylých dvou stran?

Odpovědi

V tečnovém čtyřúhelníku je součet dvou protilehlých stran stejný, jako je součet dvou zbylých stran.