Těžnice a těžiště trojúhelníku

Těžnice v trojúhelníku je spojnice vrcholu a středu protilehlél strany. Zde jsou zobrazeny všechny tři těžnice.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!
Každé dvě těžnice trojúhelníku se navzájem dělí v poměru 2:1.
Všechny tři těžnice trojúhelníku se protínají v jednom bodě.
Průsečík všech tří těžnic se nazývá těžiště trojúhelníku .
 

Zpět na přehled