Fermatův bod trojúhelníku

Nad stranami zadaného trojúhelníku (vně) vztyčíme rovnostranné trojúlhelníky. Každý vrchol původního trojúhelníku spojíme s vrcholem protilehlého rovnostranného trojúhelníku. Průsečíkem těchto spojnic je tzv. 1. Fermatů bod.

Celá tato konstrtukce funguje obecně, i pokud nakreslíme rovnostranné trojúhelníky dovnitř (2. Fermatů bod). Tento případ je však trochu matoucí. Pokud je zadaný trojúhelník rovnostranný, není 2. Fermatův bod definován.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!
 

Zpět na přehled