Morleyův trojúhelník trojúhelníku

Každý vnitřní úhel trojúhelníku rozdělíme na tři stejné části. Pro každou stranu vezmeme průsečík dvou dělících přímek, které procházejí krajními body a protínají se blíže k dané straně. Získané průsečíky vytvářejí trojúhelník - Morleyův trojúhelník.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!
Morleyův trojúhelník je rovnostranný trojúhelníku.
 

Zpět na přehled