Ortický trojúhelník trojúhelníku

Ortický trojúhelník je vytvořen spojením trojice pat výšek trojúhelníku. Pravoúhlý trojúhelník svůj ortický trojúhelník nemá, protože jeho dvě paty výšek splývají.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!
Mějme dán trojúhelník a jeho ortický trojúhelník (propojení pat výšlek).
Pak osy úhlů ortického trojúhelníku souhlasí s výškami původního trojúhelníku.
Pokud je trojúhelník ostroúhlý, tak je průsečík jeho výšek totožný se středem kružnice vepsané ortickému trojúhelníku.
Pokud je trojúhelník tupoúhlý, tak je průsečík jeho výšek totožný se středem kružnice připsané ortickému trojúhelníku.
 

Zpět na přehled