Průsečík osy strany a osy vnitřního úhlu

Pro zadaný trojúhelník vyznačíme osy stran, kružnici opsanou a osy vnitřních úhlů.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!
Osa strany trojúhelníku a osa vnitřního úhlu proti této straně se navzájem protínají v bodě, který leží na kružnici trojúhelníku opsané.

Zpět na přehled