Vectorvergelijking van een lijnstuk in drie dimensies (3D)

Een lijnstuk in een driedimensionale ruimte (paars van kleur) is met twee punten aangegeven: A en B.

De coördinaten (in een cartesisch systeem) kun je met de tekstvelden rechtsboven veranderen (hele getallen tussen −5 en +5).
Met de knop onderin het besturingsgedeelte van het scherm, verander je de projectierichting.

De app toont een assenstelsel met daarin het paarse lijnstuk. De richtingsvector is de rode pijl.
Onder de tekening staat de vectorvergelijking van het gekozen lijnstuk.

This browser doesn't support HTML5 canvas!