ทรงตันเพลโต

"รูปทรงหลายหน้าปรกติ" หรือ "ทรงตันเพลโต" เป็นรูปทรงหลายหน้าที่แต่ละหน้าเป็นรูปหลายเหลี่ยมสมภาคที่มีจำนวนหน้าที่เท่ากันมาบรรจบกันตรงจุดยอดมุมแต่ละจุด มีอยู่ 5 ชนิด :

This browser doesn't support HTML5 canvas!