ทฤษฎีบทพิทากอเรียน (2)

โปรแกรมนี้แสดงรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก สามารถเลื่อนตำแหน่งจุดยอดมุมของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากด้วยการกดปุ่มเมาส์

This browser doesn't support HTML5 canvas!
 
a2 = c p
b2 = c q
 
a2 + b2 = c2