รูปสี่เหลี่ยมล้อมวงกลม

สามารถเลื่อนตำแหน่งจุดยอดมุมของรูปสี่เหลี่ยมด้วยการกดปุ่มเมาส์

This browser doesn't support HTML 5 canvas!