รูปวงกลมของทาลีส

This browser doesn't support HTML 5 canvas!
 
ทฤษฎีบทของทาลีส:
รูปสามเหลี่ยมที่แนบอยู่ในรูปครึ่งวงกลมจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก