Aýlawly dörtburçluk (içine çyzylan dörtburçluk)

Kesgitleme:
Aýlawly (sikliki) dörtburçluk - bu töweregiň içine çyzyp bolýan üçburçluk görnüşidir.

Depelerini myşka basmak arkaly süýşürmek mümkin.

This browser doesn't support HTML5 canvas!
Aýlawly dörtburçlugyň garşy burçlary 180° jemi bolup goşulýarlar.