Galtaşýan dörtburçluk (töwerege taraplary bilen galtaşýan dörtburçluk)

Kesgitleme:
Galtaşýan üçburçluk bu öz taraplary bilen ýeke bir töwerege galtaşýan üçburçlukdyr.

Berlen üçburçlugyň depelerini myşka bilen süýşürmek bolýar.

This browser doesn't support HTML5 canvas!
Galtaşýan üçburçlukda biri-birine garşy ýatan iki sany jübüt taraplar şol bir deň jemi uzynlyga goşulýarlar.