Model af en karrusel (Centripetalkraft)

Ifølge Newtons første lov (inertiens lov) gælder der, at et legeme, der ikke er påvirket af kræfter, enten vil ligge stille eller bevæge sig i den samme retning med konstant hastighed. Omstændighederne ved en cirkelbevægelse er anderledes: I dette tilfælde må der være en kraft, den såkaldte centripetalkraft, der peger ind mod centrum for cirkelbevægelsen. Denne forenklede model af en karrusel demonstrerer denne kraft.

Hvis du vælger den anden af de fire radioknapper, vil du for hver af de otte pendulmasser se tyngdekraft-vektoren (sort) blive opløst  i en komposant, som er parallel med snoren (blå) og en vandret komposant, som peger ind mod rotationsaksen (rød). Da den førstnævnte komposant bliver ophævet af snorens reaktionskraft (violet) ifølge Newtons tredje lov (loven om aktion og reaktion), er den røde komposant lig med den resulterende kraft på massen. Denne resulterende kraft er centripetalkraften.

Udover simulationen af karrusellen (med og uden kraftvektorer) kan programmet vise en simpel to-dimensionel skitse af kraftvektorerne samt vigtige talværdier for cirkelbevægelsen.

Hvis du ønsker en præcis observation af kraftvektorerne, kan du stoppe rotationen midlertidigt med "Pause/Fortsæt"-knappen, eller du kan få den til at køre 10 gange så langsomt med "Langsom gengivelse". I tekstfelterne kan du variere parametrene inden for visse grænser (husk at trykke på "Enter"!).

Bemærk: Simulationen forudsætter en cirkelbevægelse med konstant vinkelhastighed; omstændighederne, hvor karrusellen skifter vinkelhastighed, er ikke taget med i betragtning. Effekten af luftmodstand er ligeledes udelukket.

This browser doesn't support HTML5 canvas!