Elastisk og uelastisk stød

Denne app behandler de to ekstreme tilfælde af en stødproces illustreret ved hjælp af to vogne: Det elastiske stød er kendetegnet ved, at den samlede kinetiske energi er konstant. Efter et fuldstændig uelastiske stød har begge legemer derimod samme hastighed; den samlede kinetiske energi er blevet mindre i forhold til startværdien, fordi en del af den er blevet omsat til indre energi (varme).

Den samlede impuls af de involverede legemer er bevaret, uanset om stødet er elastisk eller uelastisk. Bevægelsen af det fælles massemidtpunkt (markeret med en gul prik) påvirkes heller ikke af stødprocessen.

Med de to radioknapper kan du skifte mellem det elastiske og det fuldstændig uelastiske stød. "Forfra"-knappen bringer vognene tilbage til udgangspositionen; simulationen startes med et klik på "Start"-knappen. Du har mulighed for at se bevægelsen 10 gange langsommere med "Langsom gengivelse".

I tekstfelterne kan du selv anføre værdier for masse og starthastighed for hver af de to vogne. Positive starthastigheder betyder, at bevægelsen foregår mod højre, negative værdier for en bevægelse mod venstre. Ekstreme og ugyldige anførsler ændres automatisk.

Afhængigt af den valgte radioknap (nederst til højre) vil appletten illustrere vognenes hastigheder, deres impuls eller deres kinetiske energi.

This browser doesn't support HTML5 canvas!