Koblede penduler

I denne simulation drejer det sig om to penduler, der er koblet sammen med en fjeder med lille fjederkonstant (svagt koblede). Karakteristisk for sådanne systemer er, at svingningsenergien hele tiden skifter fra det ene delsystem til det andet.

Med "Forfra"-knappen vender pendulet tilbage til udgangspositionen. Hvis du vælger "Langsom gengivelse", vil bevægelsen være 10 gange så langsom. Det er muligt at ændre startpositionen af de to penduler ved at benytte de tilsvarende tekstfelter. En positiv vinkel medfører en bevægelse mod højre, og en negativ vinkel medfører en bevægelse mod venstre.

This browser doesn't support HTML5 canvas!

Du kan finde systemets egensvingninger på følgende måde:

Hvis du skriver 0° ind som startposition for det ene pendul, så vil hele svingningsenergien skiftevis overføres til det ene pendul: Det pendul, som først var i midterpositionen svinger med en øgende amplitude, mens amplituden for det andet pendul er aftagende. På et tidspunkt vil det kun være det førstnævnte pendul, der svinger, mens det andet står stille i midterpositionen. Herefter gentager processen sig med ombyttede roller osv.