Skråplanen

Denne app demonstrerer bevægelse med konstant hastighedskråplanen og de tilsvarende kræfter.

"Forfra"-knappen fører slæden til sin startposition (udenfor billedet). Du kan stoppe simulationen midlertidigt med "Pause/Fortsæt"-knappen. Med radio-knapperne kan du vælge at få vist en fjedervægt, hvorpå den nødvendige trækkraft kan aflæses. Eller du kan vælge at se kraftdiagrammet med tyngdekraften og dens to komposanter (opløst efter retninger parallelt med og vinkelret på skråplanen), normalkraften, friktionskraften og den til bevægelsen nødvendige trækkraft.

Hældningsvinklen, slædens tyngdekraft og friktionskoefficienten kan varieres indenfor visse grænser. Appletten beregner selv størrelsen af de nævnte kræfter.

This browser doesn't support HTML5 canvas!

Denne app blev udviklet på opfordring af vor spanske kollega José Villasuso.