Henfaldsloven

Henfaldsloven beskriver hvordan antallet af tilbageværende kerner i et radioaktivt stof aftager med tiden. De røde prikker i denne simulation symboliserer 1000 atomkerner for et radioaktivt stof, der har en halveringstid (T) på 20 sekunder. Diagrammet nederst i appletten viser den procentdel af kernerne (N/N0), der endnu ikke er henfaldet til tiden t ud fra henfaldsloven:

N   =   N0 · 2−t/T

N  ... antallet af tilbageværende kerner
N0 ... startbeholdningen af kerner
t  ... tiden
T  ... halveringstiden

Så snart appletten er startet med den grønne knap, vil atomkernerne begynde at henfalde (farveskift fra rød til sort). Du kan stoppe og fortsætte simulationen med "Pause/Fortsæt"-knappen. I så tilfælde bliver der indtegnet et blåt punkt i diagrammet, der angiver tiden og procentdelen af tilbageværende kerner. (Bemærk, at disse punkter ofte ikke ligger eksakt på henfaldskurven!). Hvis du vil vende tilbage til udgangstilstanden, så skal du blot klikke på "Forfra"-knappen.

For en enkelt atomkerne kan man angive med hvor stor sandsynlighed den vil 'overleve' inden for et bestemt tidsrum. I løbet af halveringstiden (T) udgør denne sandsynlighed 50 %. I et dobbelt så stort tidsrum (2 T) overlever kernen kun med en sandsynlighed på 25 % (halvdelen af 50 %), i et interval på tre halveringstider (3 T) kun med 12,5 % (halvdelen af 25 %) og så videre.

Hvad man derimod ikke kan forudsige, er det tidspunkt, til hvilket en bestemt kerne vil henfalde. Selv om der for eksempel er en sandsynlighed på 99 % for et henfald inden for de næste sekunder, er det muligt, omend højst usandsynligt, at henfaldet først sker efter millioner af år.

This browser doesn't support HTML5 canvas!