Vægtstangsprincippet

Denne app viser en symmetrisk vægtstang med nogle masser, der hver især har en 'vægt' (tyngdekraft) på 1,0 N. Vægtstangens arme kan aflæses af de farvede rektangler; hvert rektangel svarer til 0,10 m. Vægtstangen er i balance, når appletten er startet.

Du kan påsætte nye masser eller eller flytte rundt på dem ved at klikke med musen. På tilsvarende måde kan du fjerne masser ved at klikke på dem.

This browser doesn't support HTML5 canvas!
Vægtstangsprincippet: En vægtstang er i ligevægt, når det samlede kraftmoment på venstresiden er lig med det samlede kraftmoment på højresiden.