Lorentzkraften på en strømførende leder

Denne app demonstrerer lorentzkraften, der virker på en strømførende gynge i magnetfeltet fra en hesteskomagnet.

Med den øverste "Tænd / Sluk"-knap kan du tænde og slukke for strømmen i kredsløbet. Med de andre to knapper kan du vende strømretningen og magnetfeltet. Hvis de tilsvarende checkboxe er aktive, bliver den vedtagne strømretning (røde pile), magnetfeltlinierne (blå pile) og lorentzkraften (sort pil) vist.

This browser doesn't support HTML5 canvas!