Newtons anden lov - eksperiment

Denne app simulerer et forsøg på luftpudebanen, som man normalt benytter i eksperimenter med konstant acceleration. Tyngdeacceleration er sat til 9,81 m/s².

Inden for visse grænser kan du variere slædens masse, loddets masse og friktionskoefficienten.

Før hver måling skal du med musen indstille den målte vejstrækning (fra startpositionen til fotocellen FC, nøjagtighed 5 mm). Et klik på "Start"-knappen sætter slæden og stopuret (nøjagtighed 1 ms) i gang. Et rødt punkt på (t,s)-grafen viser løbende de øjeblikkelige værdier af tiden og den tilbagelagte vejstrækning. Så snart tidsmålingen er afsluttet, bliver målepunktet afsat på grafen. Med et klik på "Gem måling" bliver dine målepunkter registreret på listen. Du kan højst gemme 10 målinger i den samme måleserie.

This browser doesn't support HTML5 canvas!

Bagvedliggende formler:

Anvendelse af Newtons anden lov:

formula 1

a ... acceleration
m ... loddets masse
g ... tyngdeacceleration
μ ... friktionskoefficient
M ... slædens masse

Bevægelse med konstant acceleration og starthastighed 0:

formula 2

s ... vejlængde
a ... acceleration
t ... tid