Pendul

Denne app skal illustrere, hvordan ændringen i udsving, hastighed, tangentialacceleration, kraft og energi forløber i en pendulsvingning (uden friktion).

Med "Forfra"-knappen vender pendulet tilbage til udgangspositionen. Hvis du vælger "Langsom gengivelse", vil bevægelsen være 10 gange så langsom. Pendulets længde, masse og udslagsvinkel kan du ændre inden for visse grænser. For at se hvordan de forskellige fysiske størrelser ændrer sig tidsmæssigt, skal du klikke på den tilsvarende radioknap.

Ved beregningerne er der set bort fra udslagsvinklens lille betydning for svingningstiden.

This browser doesn't support HTML5 canvas!