Trisse-system

Du kan hæve og sænke lasten med musen. Hvis du holder musetasten nede samtidig, så fremkommer en fjedervægt, hvorpå du kan aflæse størrelsen af den nødvendige kraft. Du kan ændre 'vægten' (tyngdekraften) af lasten og de hængende trisser ved at benytte de tilsvarende tekstfelter (husk at taste enter). Angivelser, der vil medføre en overskridelse af fjedervægtens maksimalværdi på 10 N, vil blive ændret automatisk.

This browser doesn't support HTML5 canvas!