Resulterende kraft (Vektoraddition)

I denne app drejer det sig om kræfter, der virker på (punktformede) legemer. I udvalgsfeltet i højre side kan du indstille antallet af enkeltkræfter. Størrelse og retning på disse enkeltkræfter (blå pile) kan du ændre ved at trække i pilehovedet til den ønskede position med musetasten holdt nede.

Hvis du vil kende den samlede kraft, der virker på legemet skal du udføre en vektoraddition. Så snart du har klikket på knappen "Den resulterende kraft", vil programmet udføre de nødvendige parallelforskydninger af kraftvektorerne og herefter tegne den resulterende krafts vektor (rød). Konstruktionen kan slettes med et museklik på den nederste knap.

This browser doesn't support HTML5 canvas!