Stående længdebølger

Som et eksempel på stående længdebølger (longitudinalbølger) demonstrerer denne app luftens egensvingninger i et rør. Den illustrerer bevægelsen af luftens molekyler i sådanne svingninger. (Det er klart, at partiklerne i virkeligheden bevæger sig over meget mindre afstande, og den virkelige bevægelse er langt hurtigere). Svingningsknuderne, altså de steder hvor partiklerne slet ikke bevæger sig, er markeret med "K". De steder, hvor pariklerne svinger med maksimal amplitude - svingningsbugene - er markeret med "B". Bemærk at der i en åben rørende altid befinder sig en bug, i den lukkede rørende altid en knude!

Du kan vælge rørtype med de tre radioknapper ("åbent", "halvåbent" og "lukket"). Du kan skifte til den næste egensvingningstilstand ved at klikke på "Dybere" hhv. "Højere". Mulighederne er grundtonen og de fem første overtoner.

Hvis du skriver en ny værdi ind for rørlængden i tekstfeltet og trykker på "Enter", så vil programmet beregne den tilsvarende bølgelængde og frekvens. Lydens hastighed er på forhånd sat til at være 343,5 m/s svarende til en temperatur på 20°C. Der er set bort fra indflydensen fra rørets diameter.

This browser doesn't support HTML5 canvas!