Et eksempel på tidsforlængelsen

Et rumskib tilbagelægger en afstand på 5 lystimer, for eksempel fra Jorden til dværgplaneten Pluto. Hastigheden kan reguleres med knapperne foroven.
Appletten illustrerer, at uret i rumskibet går langsommere end de to ure i det system, i hvilket Jorden og Pluto er ubevægelige.

This browser doesn't support HTML5 canvas!

Bagvedliggende formel:

Formula

t' ... tiden som den vises af uret i rumskibet
t  ... tiden som den vises af urene i Jorden-Pluto-systemet
v  ... rumskibets hastighed relativt til Jorden-Pluto-systemet
c  ... lyshastigheden

Bemærkninger:

  1. For simpeltheds skyld er der antaget et inertialsystem, i hvilket Jorden og Pluto er ubevægelige; i særdeleshed er de to planeters bevægelse omkring Solen negligeret.
  2. Ifølge et vigtigt resultat af relativitetsteorien ville en observatør i Jorden-Pluto-systemet se rumskibet som værende forkortet i bevægelsesretningen. Denne såkaldte Lorentz-kontraktion er ikke taget med i betragtning for at gøre det muligt at aflæse rumskibets ur.