Ένα παράδειγμα του φαινομένου Doppler

Ένα ασθενοφόρο με ενεργή τη σειρήνα του προσπερνά έναν ακίνητο παρατηρητή που στέκεται στο έδαφος.

This browser doesn't support HTML5 canvas!

Σημείωση: Το παρόν applet δεν είναι τόσο ρεαλιστικό από την εξής άποψη: Προκειμένου να είναι εύκολη η αναπαράσταση και η παρατήρηση του φαινομένου Doppler, τα ηχητικά κύματα έχουν μικρότερη ταχύτητα από ότι στην πραγματικότητα.