Ισορροπία τριών δυνάμεων

Εδώ παρουσιάζεται ένα απλό πείραμα που αφορά την ισορροπία τριών δυνάμεων. Τα σταθμά είναι δεμένα σε τρία νήματα. Δυο από τα νήματα είναι τυλιγμένα σε τροχαλίες που μπορούν να περιστρέφονται χωρίς τριβές. Οι τρεις δυνάμεις ασκούνται στον κόμπο (συμβολίζονται με χρωματισμένα διανύσματα) και ο κόμπος είναι σε ισορροπία.

Μπορείτε να επιλέξετε δυνάμεις μέτρου από 1 N ως 10 N στα πεδία εισαγωγής. Σημειώνεται ότι κάθε δύναμη πρέπει να έχει μέτρο μικρότερο από το άθροισμα των μέτρων των άλλων δυο δυνάμεων. Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε τα στηρίγματα των τροχαλιών σύροντάς τα με το ποντίκι. Ο κανόνας του παραλληλογράμμου για τις δυνάμεις που έχουν κατεύθυνση προς τα αριστερά και προς τα δεξιά (αντίστοιχα το κόκκινο και το μπλε διάνυσμα) θα σχεδιαστεί αν επιλέξετε τη σχετική εντολή. Κάτω δεξιά μπορείτε να διαβάσετε τις τιμές των γωνιών που σχηματίζουν οι δυο δυνάμεις με την κατακόρυφο.

This browser doesn't support HTML5 canvas!