Σύστημα με τροχαλίες

Μπορείτε να ανυψώσετε ή να χαμηλώσετε το φορτίο με το ποντίκι. Μπορείτε από τους επιλογείς να ορίσετε προβολή δυναμόμετρου, ή προβολή των διανυσμάτων των δυνάμεων. Μπορείτε να αλλάξετε τη μάζα του φορτίου και της αναρτημένης τροχαλίας από τα αντίστοιχα κουτιά. Τιμές υψηλότερες από την κλίμακα του δυναμόμετρου (10 Ν) θα αναπροσαρμόζονται αυτόματα.

This browser doesn't support HTML5 canvas!