Συνισταμένη δυνάμεων (Διανυσματική Πρόσθεση)

Η παρούσα εφαρμογή αφορά τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα (το οποίο θεωρείται υλικό σημείο). Μπορείτε να αλλάξετε το πλήθος των επιμέρους δυνάμεων από το μενού επιλογών στα δεξιά. Μπορείτε επίσης να μεταβάλλετε την κατεύθυνση των δυνάμεων (που συμβολίζονται με μπλε διανύσματα) σύροντας τα πέρατα των διανυσμάτων με το ποντίκι.

Αν θέλετε να βρείτε τη συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο σώμα, πρέπει να κάνετε διανυσματική πρόσθεση. Μόλις κάνετε κλικ στο κουμπί «Υπολόγισε τη συνισταμένη», το πρόγραμμα θα σας δείξει τη διαδικασία και θα σχεδιάσει το διάνυσμα της συνισταμένης δύναμης (κόκκινο χρώμα). Ο σχεδιασμός μπορεί να σβηστεί αν κάνετε κλικ στο κάτω κουμπί.

This browser doesn't support HTML5 canvas!