Στάσιμο κύμα
(Ερμηνεία με υπέρθεση του ανακλώμενου κύματος)

This browser doesn't support HTML 5 canvas!