Kényszerrezgés, matematikai függelék

A rugót a D rugóállandóval, a test m tömegével és a Γ csillapítással jellemezzük. (A súrlódási erő arányos a sebességgel és az arányossági tényező Γ.)
A rugó tetejét a következő képlet szerint mozgatjuk: yE   =   AE cos (ωt).
Ahol yE a gerjesztés kitérését jelöli; AE a gerjesztés amplitudója, ω a gerjesztés körfrekvenciája, és t az idő.

A test y kitérésének a t időtől való függését keressük. Felhasználva az ω0   =   (D/m)1/2 képletet, az alábbi differenciálegyenlet írja le a problémát:

y''(t)   =   ω02 (AE cos (ωt) − y(t))   −   Γ y'(t)
Kezdeti feltételek:     y(0) = 0;   y'(0) = 0

A differenciálegyenlet megoldásához a következő eseteket kell vizsgálnunk:

1. eset: Γ < 2 ω0
 
1.1. eset: Γ < 2 ω0; Γ ≠ 0 vagy ω ≠ ω0

y(t)   =   Aabs sin (ωt) + Ael cos (ωt)   +   e−Γt/2 [A1 sin (ω1t) + B1 cos (ω1t)]
ω1   =   (ω02 − Γ2/4)1/2
Aabs   =   AE ω02 Γ ω / [(ω02 − ω2)2 + Γ2 ω2]
Ael   =   AE ω0202 − ω2) / [(ω02 − ω2)2 + Γ2 ω2]
A1   =   − (Aabs ω + (Γ/2) Ael) / ω1
B1   =   − Ael

1.2. eset: Γ < 2 ω0; Γ = 0 és ω = ω0

y(t)   =   (AE ω t / 2) sin (ωt)

2. eset: Γ = 2 ω0

y(t)   =   Aabs sin (ωt) + Ael cos (ωt)   +   e−Γt/2 (A1 t + B1)
Aabs   =   AE ω02 Γ ω / (ω02 + ω2)2
Ael   =   AE ω0202 − ω2) / (ω02 + ω2)2
A1   =   − (Aabs ω + (Γ/2) Ael)
B1   =   − Ael

3. eset: Γ > 2 ω0

y(t)   =   Aabs sin (ωt) + Ael cos (ωt)   +   e−Γt/2 [A1 sinh (ω1t) + B1 cosh (ω1t)]
ω1   =   (Γ2/4 − ω02)1/2
Aabs   =   AE ω02 Γ ω / [(ω02 − ω2)2 + Γ2 ω2]
Ael   =   AE ω0202 − ω2) / [(ω02 − ω2)2 + Γ2 ω2]
A1   =   − (Aabs ω + (Γ/2) Ael) / ω1
B1   =   − Ael

 

 

URL: http://www.walter-fendt.de/html5/phhu/resonance_math_hu.htm
Walter Fendt, 1998. Szeptember 9.
Magyar változat: Serényi Tamás 2004.
Utolsó módosítás: February 3, 2010

back Vissza a főoldalra