Rovnomerne zrýchlený pohyb
matematický dodatok

V ideálnom prípade sa hmotný bod pohybuje v priamom smere s konštantným zrýchlením. Aktuálnu pozíciu bodu v čase t popisuje x-ová súradnica. Závislosť súradnice na čase popisuje vzorec:

Strecke als Funktion der Zeit

t .... čas
x .... prejdená dráha
a .... zrýchlenie
v0 ... začiatočná rýchlosť

V prípade, že začiatočná poloha bodu nezodpovedá nulovej súradnici, je treba brať do úvahy začiatočnú súradnicu x0.

souradnice jako funkce casu

t .... čas
x .... súradnica (okamžitá poloha)
a .... zrýchlenie
v0 ... okamžitá rýchlosť v čase t = 0 (začiatočná rýchlosť)
x0 ... súradnica v čase t = 0 (začiatočná poloha)

rychlost jako funkce casu

t .... čas
v .... (okamžitá) rýchlosť
a .... zrýchlenie
v0 ... rýchlosť v čase t = 0 (začiatočná rýchlosť)

Podrobný popis pozri: www.walter-fendt.de/phys/mech/beschlbw.pdf (nemecky)


URL: http://www.walter-fendt.de/html5/phsk/acceleration_math_sk.htm
Walter Fendt, 4. augusta 2007
Preklad do slovenčiny: Augustín Šutta, učiteľ na odpočinku
Posledná aktualizácia: 1. marca 2018

zurück späť na hlavnú stránku