Rovnomerne zrýchlený pohyb

Táto HTML5-App znázorňuje auto, ktoré sa pohybuje s konštantným zrýchlením. Na zelenom paneli môžete zadať začiatočné hodnoty - polohu, rýchlosť a zrýchlenie (Nezabudnite potvrdiť klávesom „Enter”). Tlačidlá v hornej časti panela slúžia na beh a zastavenie animácie. Zaškrtnutím voľby „Spomalenie” môžete simuláciu desaťkrát spomaliť. V dolnej časti panela môžete zvoliť, či sa v animácii bude zobrazovať vektor okamžitej rýchlosti alebo zrýchlenie.

Trojica digitálnych hodín zobrazuje čas, ktorý ubehol od štartu. Keď príde auto k zelenej (prípadne k červenej) značke, zastaví sa čas na hodinách príslušnej farby. Polohy oboch značiek možno meniť posúvaním myši.

Tri grafy znázorňujú pohyb vozidla:

Tento prehliadač nepodporuje HTML5 Canvas!

Vzorce použité v tejto animácii sú vysvetlené v matematickom dodatku.