Vztlaková sila v kvapalinách

V tejto HTML5-App je uvedený jednoduchý experiment pre demonštráciu vztlakovej sily: Kváder pevnej látky je zavesený na silomere a možno ho postupne ponárať do kvapaliny (ťahaním myšou!). Meraná celková sila, ktorá je tvorená rozdielom tiažovej sily a postupne narastajúcej sily vztlakovej, sa znižuje.

Vo vstupných poliach môžete zmeniť východzie hodnoty pre veľkosť podstavy, výšky a hustoty telesa, rovnako aj hustotu kvapaliny (v určitých medziach). Ak je ktorákoľvek zmena potvrdená klávesom "Enter", animácia vypočíta nové hodnoty pre danú hĺbku ponorenia, vytlačený objem, vztlakovú silu, gravitačnú silu a meranú celkovú silu a ihned ich zobrazí. Predpokladá sa gravitačné zrýchlenie g = 9,81 m / s2 (g = 9,81 N / kg).

Ak prekročíte rozsah merania, objaví sa hláška: "Rozsah prekročený!" (červené písmo). V takom prípade musíte vybrať adekvátny merací rozsah.

Prehliadač nepodporuje HTML5-Canvas!
Archimedov zákon:
Veľkosť vztlakovej sily je rovná tiaži kvapaliny o objeme ponorenej časti telesa.