Viazané oscilátory

V tejto HTML-App pozorujeme chovanie dvoch oscilátorov (kyvadiel), ktoré sú spojené väzbou - pružinou nepatrnej tuhosti (slabá väzba). Charakteristické pre tento kmitajúci systém je „prelievanie” energie z jedného kyvadla do druhého a späť.

Tlačidlo „Reset” uvedie systém do počiatočnej pozície. Druhým tlačidlom môžeme spustiť a zastaviť simuláciu. Pri voľbe „Spomalenie” sa celá simulácia desaťkrát spomalí. V oboch vstupných políčkach môžeme zadať začiatočnú polohu oboch kyvadiel, pričom záporná hodnota uhla znamená, že je kyvadlo vychýlené doľava (pri kladnej hodnote doprava).

Tento prehliadač nepodporuje HTML5 Canvas!

Vlastné kmity systému môžeme dosiahnuť nasledujúcimi spôsobmi:

Ak do jednoho z políčok začiatočných výchyliek zadáme hodnotu , bude sa celá energia kmitania prenášať na jedno z kyvadiel: Kyvadlo, které bolo na začiatku v strednej polohe začína kmitať, druhé sa naopak zastavuje. Za určitú dobu sa prvé kyvadlo rozkýve a druhé naopak zastaví. Celý proces sa začne opakovať, jen s vymenenými roľami.

Podrobnejšie vysvetlenie pozri: www.walter-fendt.de/phys/sw/gekopendel.pdf (nemecky)