Generátor elektrického prúdu

Táto HTML5-App simuluje generátor elektrického prúdu, ktorý je z dôvodu celkovej prehľadnosti zredukovaný len na podstatné časti. Namiesto kotvy s mnohými závitmi a oceľovým jadrom sa tu otáča len jediný závit vodiča.

Voľbami vpravo hore na zelenom paneli si možno vybrať medzi generátorom striedavého prúdu - ALTERNÁTOR (bez komutátora) a generátorom jednosmerného prúdu - DYNAMO (s koutátorom). Tlačidlom pod touto voľbou sa dá meniť smer otáčania. Posuvníkom možno meniť rýchlosť otáčania. Tlačidlom "Zastaviť / Ďalej" možno pohyb zastaviť a opäť rozbehnúť (Zastavenie však neznamená skutočné zastavenie - to by sa prestalo indukovať napätie).

Čierne šípky ukazujú smer pohybu, magnetické siločiary (od červeného severného pólu magnetu k južnému zelenému) sú nakreslené modro. Na červených vodičoch je znázonený dohodnutý smer elektrického prúdu.

Prehliadač nepodporuje HTML5-Canvas!

Poďakovanie pánovi Jürgenu Giesenovi, ktorý svojimi návrhmi prispel ku vzniku tejto simulácie a tiež pánovi Teunovi Koopsovi za jeho zlepšovací návrh!