Magnetické pole priameho vodiča s elektrickým prúdom

V okolí každého pretekajúcehoho elektrického prúdu sa vytvára magnetické pole. V tejto HTML5-App je táto skutočnosť demonštrovaná na príklade priameho vodiča s elektrickým prúdom. Zvislým vodičom preteká elektrický prúd. Smer prúdu možno zmeniť červeným tlačidlom. V oboch prípadoch je vyznačené, ku ktorým pólom zdroja je vodič pripojený. Červená šípka udáva dohodnutý smer prúdu. Všimnite si, že smer pohybu elektrónov (zelené bodky) je opačný než tento stanovený smer prúdu!

Magnetka, ktorou môžeme posúvať po podložke, ukazuje orientáciu magnetického poľa (modrá krivka) v danom mieste. Severný a južný pól magnetky je znázornený červenou a zelenou farbou. Vliv magnetického poľa Zeme zanedbávame.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!

Magnetické indukčné čiary magnetického poľa priameho vodiča s prúdom sú sústredné kružnice okolo vodiča. Orientáciu magnetických indukčných čiar (modré krivky) určíme pomocou Ampérovho pravidla pravej ruky:

Naznačíme uchopenie vodiča do dlane pravej ruky tak, aby odtiahnutý palec ukazoval smer prúdu. Potom zohnuté prsty ukazujú smer magnetických indukčných čiar (orientáciu magnetického poľa).