Newtonova kolíska

Táto interaktívna stránka simuluje známu fyzikálnu pomôcku - Newtonovu kolísku, ktorá demonštruje platnosť zákona zachovania hybnosti a energie pri dokonale pružnej zrážke.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!