Ohmov zákon

Táto aplikácia zobrazuje jednoduchý obvod s odporom. Okrem toho je tam merací prístroj napätia (paralelne k odporu) a prúdu (sériovo s odporom).

Horné dve výberové políčka slúžia na nastavenie meracích rozsahov. Ak sa zobrazí varovanie "Merací rozsah prekročený!", budete musieť zvoliť adekvátny rozsah prístroja. Pomocou štyroch ovládacích tlačidiel možno meniť veľkosť odporu a napätie zdroja. Vpravo dole sú zobrazené skutočne namerané hodnoty napätia (U) a prúdu (I).

HTML5-Canvas nicht unterst├╝tzt!
Ohmov zákon:
 
V kovovom vodiči je prúd priamo úmerný napätiu ak teplota vodiča je nemenná.