Elektromagnetický oscilačný obvod

Táto simulácia je venovaná oscilačnému obvodu, ktorý sa skladá z kondenzátora (stred obrázka) a cievky (vpravo). Po stlačení tlačidla "Reset" sa dosky kondenzátora nabijú - horná kladne a spodná záporne. Tlačidlom "Štart" sa prepnutím prepínača spustí oscilační obvod. Tlačidlo "Pauza / Pokračovať" umožňuje applet zastaviť a spustiť ďalej. Pozorovaný efekt je pomerne rýchly, preto možno nastaviť spomalenie 10x alebo 100x. Pomocou štyroch textových polí sa dá meniť hodnota kapacity kondenzátora (100 až 1000 μF), indukčnosti (1 až 10 H), odporu cievky (0 až 1000 Ω) a napätie batérie (5 až 20 V).

V schéme zapojenia je pomocou siločiar naznačené elektrické pole kondenzátora (červené) a magnetické pole cievky (modré). Vzdialenosť siločiar zodpovedá veľkosti daného poľa. Navyše sú dosky kondenzátora označené polaritou symbolmi +, pre zobrazenie dohodnutého smeru prúdu.

Vľavo dole je na digitálnych hodinách zobrazený čas od začiatku oscilácií. Pod tým je zobrazená hodnota periódy oscilácií. Možo zvoliť zobrazenie časového priebehu zmeny napätia U (modrou) a intenzity prúdu I (červenou) alebo graf premeny energie.

Tento prehliadač nepodporuje HTML5 Canvas!