Kladkostroj

Kladkostroj je jednoduché zariadenie, s ktorým môžeme zdvíhať ťažké bremená menšou silou. Táto HTML5-App simuluje jednoduchý kladkostroj s dvoma, štyrmi alebo šiestimi kladkami. V ideálnom prípade, keď môžeme zanedbať hmotnosť voľných kladiek a trenia, redukuje kladkostroj potrebnú silu na polovicu (resp. štvrtinu, šestinu). Pochopiteľne „ušetrenie;” sily se prejaví na predĺžení dráhy, po ktorej musí táto sila pôsobiť (Plynie zo zákona zachovania energie). Ak teda chceme bremeno zdvihnúťt o 1 meter, musíme koniec lana potiahnuť o 2 metre (resp. 4 m či 6 m).

Pomocou mohybu myši môžete zdvíhať bremeno. Na zelenom paneli môžete vybrať počet kladiek, zadať hmotnosť bremena a hmotnosť voľných kladiek (nezabudnite potvrdiť klávesom „Enter”). Nezmyselné či príliš veľké hodnoty (max. výsledná sila 10 N) budú zmenené.

Tento prehliadač nepodporuje HTML5 Canvas!