Mathematik

Matematické Java aplety

Poznámka k překladu

1. Český jazyk versus ty ostatní

Český jazyk, jak jsme všichni jistě už měli tu možnost poznat, je jazykem s poměrně bohatou a obšírnou gramatikou, značnou svobodou ve tvoření větného slovosledu a v neposlední řadě i rozličnými slovesnými tvary způsobenými nejen díky sedmeru mluvnických pádů, ale i díky jisté jazykové tradici. Z tohoto důvodu v češtině občas "narážíme" na jazykové úkazy, které jsou svým způsobem ojedinělé nebo se s nimi můžeme setkat jen v několika jazycích. Někdy je díky bohatosti tohoto jazyka možné tyto tvary nahradit jinými, ale někdy bohužel ne...

2. Překlad Java apletů + omezení

U většiny apletů, jejichž zdrojové texty jsou díky určité předvídavosti autora připraveny vypořádat se se základními problémy gramatik většiny světových jazyků, není problém ani s českým překladem. Najdou se však aplety, ve kterých nelze pouhým přeložením popisek, které často slouží pro různá místa apletu, zcela vystihnout všechny potřebné tvary. Zejména k jistým "úletům" dochází v případě užití spojení s číslovkami. Java aplety ve svém zdrojovém textu rozlišují pouze dva možné tvary - jednotné a množné číslo. Díky tomu se občas v popisu apletu objevuje hláška typy "2 bodů" místo "2 body" a podobně. Pokud to bylo jen trochu možné snažil jsem se, aby k těmto případům nedocházelo. Ne vždy se mi to ale podařilo.

3. Použití českých překladů

Na druhou stranu tyto problémy s překladem nijak kriticky neovlivňují funkčnost apletů, či pochopení dané problematiky. Myslím tedy, že není třeba kvůli překladu do češtiny zbytečně nutit autora, aby výrazně komplikoval zdrojový kód apletů (shodný pro všechny jazyky) kvůli jazyku jedinému.

Proto nám (tedy autorovi apletů a mně jako překladateli) tyto drobnosti odpusťte.

Příjemnou zábavu s českým překladem Java apletů!

Miroslav Panoš
Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy


Poslední změna: 19.3.2006