Průběh funkce; 1. a 2. derivace

Tento Java aplet lze použít nejen pro vykreslení grafu zadané funkce, ale i pro vykreslení grafu 1. a 2. derivace. Funkce může být zadána pomocí následujících symbolů:

x nezávislá proměnná   tan(...) tangens
+ součet   arcsin(...) arkussinus
- rozdíl   arccos(...) arkuskosinus
*násobení   arctan(...) arcustangens
/ podíl   sinh(...) hyperbolický sinus
^ mocnina ("na")   cosh(...) hyperbolický kosinus
(...) závorka   tanh(...) hyperbolický tangens
abs(...) absolutní hodnota   arsinh(...) arkus hyperbolický sinus 
sqrt(...) odmocnina   arcosh(...) arkus hyperbolický kosinus 
exp(...) exponciála   artanh(...) arkus hyperbolický tangens
ln(...) přirozený logarithmus   e Eulerovo číslo e
sin(...) sinus   pi Ludolfovo číslo p
cos(...) kosinus      

 

 
Mathematik
Matematické aplety

URL: www.walter-fendt.de/m14cz/ableitungen_cz.htm
© Walter Fendt, 10. Oktober 1999
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Poslední změna: 14. března 2006