Zvláštní přímky a kružnice trojúhelníku

Polohy vrcholů trojúhelníku lze pomocí myši (stisknout tlačítko a posunout) měnit.

Aplet zobrazuje následující body, přímky (úsečky) a kružnice:

Dodplněk pro "profesionály":

Ještě malý tip: Každý, kdo zvolí všechny pole, asi brzo ztratí přehled. V tomto případě platí, že méně je někdy více!

 

 
Mathematik
Matematické aplety

URL: www.walter-fendt.de/m14cz/dreieck_cz.htm
© Walter Fendt, 25. Oktober 1998
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Poslední změna: 13. března 2006